Kalkulator indeksu BMI

Wskaźnik BMI (z ang. Body Mass Index - wskaźnik masy ciała) jest bardzo prostym sposobem na szacunkowe określenie naszej wagi. Został on opracowany dla dorosłych, jednak w naszym kalkulatorze uwzględniono także siatki centylowe publikowane przez WHO, może być więc także użyty do określenia prawidlowości wagi dzieci.

Wprowadź wiek, wzrost i wagę (w wypadku dzieci także wybierz płeć), a kalkulator natychmiast określi wskażnik BMI, jego prawidłowość, a także poda zakres prawidłowej wagi dla danego wzrostu i wieku.

W kalkulatorze wykorzystano siatki centylowe publikowane przez WHO.