Konwerter daty i czasu unixowego

Czas unixowy (Unix time, POSIX time) to sposób mierzenia czasu bazujący na liczbie sekund, które upłynęły od początku 1970 roku UTC, czyli od chwili zwanej początkiem epoki Uniksa (ang. Unix Epoch).

Wprowadź wartość czasu uniksowego (timestamp), aby określić w ten sposób datę i godzinę w wybranej przez Ciebie strefie czasowej. Możesz także wprowadzić datę i godzinę, aby poznać odpowiadający jej czas unixowy.

Unix timestamp:
Data i czas:
Strefa czasowa:

Kalkulator domyślnie działa dla lokalnej strefy czasowej, prawidłowo przeliczając wartości dla czasu zimowego oraz letniego. Jeśli jednak skorzystasz z manualnego wyboru strefy czasowej, automatyczne uwzględnienie czasu letniego/zimowego nie będzie możliwe. Pamiętaj więc o ustawieniu odpowiedniego przesunięcia zależnego od tego czasu. Gdybyś jednak bardzo potrzebował kalkulatora uwzględniającego ten fakt, napisz do nas.

Problem roku 2038 (Y2K38): Ze sposobem liczenia czasu związany jest problem roku 2038. Systemu komputerowe historycznie zapisywały timestamp w zmiennej o długości 32 bitów. O godzinie 03:14:07 UTC dnia 19 stycznia 2038 roku wartość znacznika czasu przekroczy maksymalną wartość, co spowoduje jej odczytanie jako godzinę 20:45:52 UTC dnia 13 grudnia 1901 roku.