Przelicznik jednostek długości

Na tej stronie przeliczysz długości podawane w różnych jednostkach na inne, np. jednostki używane w USA na takie, z których korzystamy w Polsce. Możesz także przeliczać jednostki astronomiczne, oraz niektóre miary używane w dawnych czasach.

Wpisz odpowiednią liczbę przy interesującej Cię jednostce, pozostałe wartości zostaną automatycznie przeliczone.

Metryczne
Anglosaskie
Morskie
Astronomiczne
Staropolskie

Rozpiętość skali jednostek, używana na naszej stronie jest ogromna, od używanych w chemii i fizyce do opisywania atomów, do jednostek astronomicznych opisujących odległości we wszechświecie, stąd wartości mogą być prezentowane w postaci wykładniczej.

W takiej liczbie najważniejsza jest część będąca za literą "e", która oznacza potęgę cyfry 10, przez którą należy pomnożyć część będącą przed literą "e". Jeśli potęga ma znak ujemny, liczba będzie mała (np. 1.5e-3 to 1.5*10-3, czyli 0.0015), jeśli dodatnia, będzie duża (np. 2.6e+4 to 2.6*104, a więc 26000).