Online'owy enkoder i dekoder Base64, Url oraz Hex.

Aby przesłać tekst lub dane binarne za pomocą wybranego medium, często trzeba je zakodować. Najczęściej wykorzystywane do tego celu kodowania to base64 oraz kodowanie url (url-encoding). Często wykorzystywane jest też kodowanie hex.

Aby zakodować tekst, wpisz je w pierwsze pole. Automatycznie zostanie zakodowany. Aby go odkodować, wpisz go w pole odpowiadające danemy kodowaniu. Rozkodowana wartość automatycznie pojawi się w polu "tekst", i zostanie zakodowane pozostałymi sposobami.

Tekst
Base64
Url
Hex

Base64 - kodowanie transportowe pozwalające zakodować dowolny ciąg bajtów w postaci drukowalnych znaków ASCII. Dane zakodowane w ten sposób zajmują tylko o 33% więcej niż dane wejściowe.

Url-Encoding - kodowanie używane powszechnie w internecie do zapisu danych przesyłanych za pomocą protokołu HTTP.

Hex - kodowanie zapisujące każdy bajt za pomocą jego szesnastkowego odpowiednika.